Psycho-sociale begeiding

 Doel van psycho-sociale begeleiding:

  • Antwoorden vinden op persoonlijke vragen.
  • Op een andere manier leren denken en omgaan met je omgeving.
  • Vertrouwen krijgen in jezelf en in anderen.
  • Weer in beweging komen door naar jezelf, je situatie, je relatie en je verleden te kijken.

Counseling is het begeleiden van mensen die vast lopen op het persoonlijke en emotionele vlak. 
Het kan helpen bij: 

  • Problemen in het nieuw samengesteld gezin
  • Relatieproblemen en een scheiding
  • Verlies van een dierbare (rouwverwerking)
  • Eenzaamheid of onvervulde wensen
  • Moeilijkheden of conflicten met anderen
  • Stress en vermoeidheid

Counseling is gericht op persoonlijke begeleiding en ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen van bestaande problemen, bij veranderingsprocessen
en bij persoonlijke groei.

Coaching is praktischer van aard. Coaching is begeleiding bij persoonlijke groei en bij het realiseren van nieuwe doelen en resultaten en richt zich meer op de praktische kanten van een veranderingsproces.
Coaching helpt je de hulpbronnen in jezelf aan te boren die nodig zijn om het beoogde resultaat te behalen, barrières te overwinnen en sterke kanten boven water te halen.