Welkom

“Leren is plotseling iets begrijpen wat je je hele leven al geweten hebt. “

Welkom bij de informatie website van mijn coachings-praktijk. Uiteraard is mijn verhaal hier beknopt, maar hopelijk uitnodigend genoeg om eens in gesprek in te gaan.

Mijn praktijk is er voor hen die:

  • – zoeken naar een luisterend oor
  • – graag inzicht willen in een persoonlijke situatie
  • – graag inzicht krijgen in gedragspatronen
  • – het leven graag wat meer op de rails krijgen
  • – meer willen genieten, meer inzicht krijgen
  • – willen leren vertrouwen op hun eigen kompas

Over mijn benadering:

Na een kennismaking en intake proberen we de beweegredenen te achterhalen die je bij mij hebben gebracht. Wat zijn je vragen, waar sta je nu met die vragen? En welke stappen zouden we kunnen nemen om daar verder in te komen? Van groot belang hierbij is dat jouw vragen aansluiten bij mijn expertise en dat er een wederzijdse vertrouwensband ontstaat.

bericht